+

Објављени први резултати националног извештаја у оквиру пројекта Шуме у рукама жена

30/03/21

У оквиру пројекта “Шуме у рукама жена”, припремљен је национални извештај за Србију. Део резилтата извештаја се односи на Шумарски факултет, студије и каријерне могућности.

Према овим резултатима, на сва 4 одсека Шумарског факултета, на пословима истраживања и развоја је ангажовано 198 запослених, од којих су 118 (59,6%) жене.

У претходних 10 година, основне студије на Одсеку за шумарство, завршило је 399 студената, од којих су 82 жене. Мастер студије је завршило 273 студента, од којих су 73 жене, а докторске 22 студента, од којих је 6 жена.

Више информација је доступно ОВДЕ.