+

ОБОГАЋЕНА ЗБИРКА ЛОВАЧКИХ ТРОФЕЈА НА ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ

28/12/21

Шумарски факултет Универзитета у Београду као прва и најстарија високошколска и образовна институција из области шумарства и ловства у нашој земљи, недавно је на трајно коришћење добио дермо препарат обичног јелена (Cervus elaphus L.) у животној форми, који потиче из ловишта „Подунавско ловиште Плавна“ којим газдује ЈП „Војводинашуме“. У питању је веома вредан препарат најцењеније врсте крупне дивљачи на тлу европског континента, који је био изложен на штанду наше земље на недавно одржаној Светској изложби ловства у Будимпешти под називом „One with the Nature“. Овај трофеј ће у знатној мери обогатити постојећу вредну збирку ловачких трофеја на Шумарском факултету Универзитета у Београду, која је по свом садржају и значају јединствена у нашој земљи када су у питању високошколске образовне и научне институције, с обзиром да поред изложбеног, има и едукативни карактер.