+

Одобрен је пројекат PRO_DROAKS чији је носилац Шумарски факултет Универзитета у Београду, у овиру програма ПРОМИС 2023

12/12/23

У оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере – ПРОМИС 2023, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 30 пројеката на којима ће учествовати 156 истраживача из 42 научноистраживачкe организацијe. Међу одобреним пројектима је и пројекат PRO_DROAKS – Physiological and morphological responses of oaks seedlings to drought stress чији је носилац Шумарски факултет Универзитета у Београду. Тим за реализацију пројекта чине др Јована Деветаковић – ванредни професор, др Бранко Кањевац  – доцент, Јанко Љубичић – асистент, Ивона Керкез Јанковић – истраживач сарадник и Љубица Мијатовић – истраживач приправник који су запослени на Шумарском факултету.