+

Одржан је састанак катедри заштите шума са простора бивше Југославије

20/10/23

На предлог Катедре заштите шума Универзитета у Београду Шумарског факултета, одржан је дводневни састанак представника катедри заштите шума са простора бивше Југославије у периоду 13 – 14.10.2023. године. Испред управе факултета, госте из Љубљане, Загреба, Сарајева, Бањалуке и Подгорице, поздравила је продеканка за науку и међународну сарадњу, проф. Снежана Белановић Симић. Овим састанком, који је организован после више од 30 године паузе, покренута је иницијатива за обнову сарадње међу катедрама заштите шума из региона. Током првог дана састанка, представљене су катедре, односно студијски програми, предмети и присутни чланови. Током другог дана састанка се расправљало о предлогу Катедре заштите шума из Београда о могућности организовања регионалног скупа из области заштите шума. Катедра из Сарајева је предложила организацију заједничког програма докторских студија из области заштите шума. Оба предлога су подржана од стране присутних представника катедри заштите шума. Договорено је да се информације о дискусији која је вођена током састанка презентују и осталим члановима катедри, који нису били присутни, као и управама факултета, након чега ће бити донета одлука о евентуалној реализацији ових предлога.