+

Ентеријер Шумарског факултета реализован по пројекту студената

25/04/24

Шумарски факултет у Београду дуго негује традицију укључивања студената Одсека за технологије дрвета, Усмерење за пројектовање намештаја и ентеријера, у израду пројеката уређења ентеријера факултетских простора. Ова прилика пружа студентима да још у току студија стекну практично искуство, прошире своје знање и побољшају вештине пословне комуникације.

Тема овог пројекта обухватала је различите аспекте улазне зоне факултета, од портирске службе до просторија писарнице, скриптарнице и студентске службе. Главни изазови су били решавање дисфункционалности простора, недостатак одговарајуће визуелне комуникације и усклађивање дизајна са чистим геометријским формама већ реализованих пројеката студената предходних генерација.

Након уочавања и разматрања свих проблема, студенткиње четврте године, чији се рад на предмету Пројектовање ентеријера истакао, Милица Стефановић и Анастасија Танушевски, добиле су прилику да под менторством редовног професора Јелене Матић, развију пројекат ревитализације ових кључних простора на факултету и учествују у његовој реализацији.

Реализацијом овог пројекта постигнут је освежен имиџ најбитнијих просторија факултета,  а битније од тога, решена су сва ограничења која се тичу фукционалности. Обезбеђено је боље искоришћење и адекватније опремање наведених простора, као и далеко ведрији утисак целоукупне улазне зоне факултета.

Пројекат је спроведен од јуна до октобра 2023.године уз велику подршку Управе Шумарског факултета, а посебан допринос дали су маст. Инж. Инес Бајић, директорка копаније ЕСТИА и мр Драгољуб Ивковић, сарадник у високом образовању.