+

Одржан Kick-off састанак пројекта DRWO4.0 у Љубљани

16/04/24

У пројекту учествује 14 партнера из 11 земаља Дунавске регије, уз додатак 18 придружених стратешких партнера! Представници Шумарског факултета Универзитета у Београду су били проф. др Горан Милић и проф. др Небојша Тодоровић. Пројекат DRWO4.0 се бави изазовима с којима се сусрећу мање развијене регије и земље које нису чланице ЕУ у процесу прилагођавања Индустрији 4.0, са циљем модернизације дрвне индустрије у дунавском региону. Циљ пројекта је креирање модела трансформације дрвне индустрије заснован на Индустрији 4.0 уз подстицање међународне сарадње ради унапређења конкурентности и подршке развоју политика за одржив раст.