+

Одржан научно-стручни скуп „ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА И ГАЗДОВАЊЕ ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА“

14/10/22

Научно-стручни скуп „Одрживо управљање националним парковима и газдовање шумским екосистемима“ организован је на иницијативу Универзитета у Београду – Шумарског факултета, у сарадњи са Одељењем биотехничких наука Академије инжењерских наука Србије. Скуп је одржан у Амфитеатру Шумарског факултета, 6. и 7. октобра 2022. године.
На скупу су учествовали представници: Министарства заштите животне средине; јавних предузећа националних паркова из Србије, Босне и Херцеговине/Републике Српске и Македоније; Јавних предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ и „Војводинашуме“; Универзитета у Београду и Бањој Луци; Завода за заштиту природе Србије; Светске фондације за природу; „СРП Увац доо“; Института за шумарство; Института за мултидисциплинарне студије; Завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске; невладиних организација и други.

Скуп је био прилика да се на једном месту окупе стручњаци различитих профила и разговарају о актуелним питањима везаним за националне паркове и друга заштићена подручја. Циљ скупа је био да се све израженије разлике између ставова стручњака различитих профила, по питању управљања националним парковима и газдовања њиховим ресурсима превазиђу, те да се дође до прихватљивих заједничких решења.

Рад у оквиру скупа је био подељен у две тематске области. У оквиру прве тематске области „Газдовање шумама националних паркова у условима све израженијих и комплекснијих захтева друштва“, саопштено је 10 позивних реферата. У оквиру друге тематске области „Управљање националним парковима у Србији – унапређење законодавних оквира и модела организовања“, саопштено је 11 позивних реферата. У оквиру сваке тематске области вођена је дискусија која је резултирала одређеним закључцима. Укупно је било 63 аутора, а скупу је присуствовало и више од 25 гостију, из 11 институција и организација, као и професори и студенти Шумарског факултета.

Поводом скупа, у холу Шумарског факултета, организована је изложба посвећена националним парковима и другим заштићеним подручјима. Изложба ће бити отворена до 24.10.2022. године.
Књигу извода можете преузети ОВДЕ.
Презентације можете преузети ОВДЕ.
Фотографије са скупа можете погледати ОВДЕ.
Закључке са научно-стручног скупа „Одрживо управљање и газдовање шумским екосистемима“, можете преузети ОВДЕ.