+

Одржан Семинар из планирања газдовања шумама у наставно-научној бази Гоч

11/12/23

У складу са традицијом, на Гочу је, у периоду од 07-10. новембра 2023. године, одржан 22. Семинар из планирања газдовања шумама. Организатор семинара је Универзитет у Београду-Шумарски факултет (Катедра планирања газдовања шумама и Наставна база Гоч). Фокус семинара био је на континуитету планирања одрживог  управљања шумама у сложеним условима услед негативних утицаја биотичке и абиотичке природе (са посебним освртом на олујне ветрове у лето 2023. године), одрживости принципа вишефункционалности шумских екосистема и адаптивности условљене  реализацијом санационих планова.  Такође, нису искључене и друге актуелне теме, тренутно, везане за шуму и шумарство.

Појединачне презентације  изнете на Семинару су утврђене Агендом коју је верификово организациони одбор.

Семинар су, својим активним учешћем, подржали запослени у јавним предузећима шумарства – ЈП „Србијашуме“, ЈП “Војводинашуме“, НП “Фрушка Гора“, НП „Тара“, НП „Копаоник“, као и  Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе.

Семинар је имао и међународни карактер, захваљујући активном присуству колега из Републике Црне Горе и Републике Српске (БиХ).

Семинару је присуствовало 82 учесника, од којих  је 17 учествовало у изради и излагању презентација.