+

Одржана је теренска настава одсека за Шумарство и заштиту природе

12/06/23

Студенти Шумарског факултета са одсека Шумарство обавили су теренску наставу на Гочу из предмета Дендрометрија и Планирање газдовања шумама.

Теренска настава омогућила је студентима да стекну практично  искуство. Научили су како да одреде висину, пречник, и да користе различите инструменте (аналогне и дигиталне). Такође, схватили су важност прецизних мерења у шумарству, како би се обезбедило одрживо газдовање шумама.

Теренска настава је од суштинског значаја за студенте шумарства јер омогућава практичну примену теоријских знања. Директан контакт са природом и рад на терену пружају студентима непроцењиво искуство и дубље разумевање материје. Поред тога, теренска настава омогућава студентима да развијају вештине решавања проблема, тимског рада и доношења одлука, које су пресудне у њиховој будућој каријери.