+

Одржана је теренска настава у периоду од 24.10. – 27.10.2022. године из предмета: Пројектовање у бујичарству, Заштита вода, Коришћење водних екосистема у шумским подручјима, Шумске мелиорације и Рекултивације јаловишта

09/11/22

Одржана је теренска настава у периоду од 24.10. – 27.10.2022.  године из предмета: Пројектовање у бујичарству, Заштита вода, Коришћење водних екосистема у шумским подручјима, Шумске мелиорације и Рекултивације јаловишта, са студентима четврте године смера Еколошки инжењеринг. Наставно особље које је било ангажовано за извођење теренске наставе је др Александар Анђелковић, асистент са докторатом (руководилац) и МСц Александар Баумгертел, асистент (режисер).

Студенти су били у посети предузећима која се баве пројектовањем и извођењем радова у бујичарској пракси попут Ерозије Смедерево, Ерозије Пожаревац, Ерозије Тимок затим су имали прилике да посете погон за прераду воде на акумулацији Гружа и брану Гружа. У оквиру ове теренске наставе обишли смо много различитих објеката (регулације река, попречни и подужни објекти, врећаста брана у Књажевцу, насута брана Селиште на Гочу, спомен чесма, пастрмски рибњак, хидролошке станице, пошумљавање на градонима, флотацију рудника на Руднику, регулацију Ибра, Жиче, реке Љиг, регулацију у Матарушкој бањи) и још много других значајних објеката за стицање неопходних практичних знања.