+

Отворена предавања на тему: Утицај зеленила на здравље урбане популације

27/02/20

(модератор: Проф. др Јелена Томићевић-Дубљевић)

5. март 2020. год. (Шумарски факултет, Сала за седнице)

10:00- 10:30 Утицај хортикултурне терапије на ментално здравље људи у урбаним срединама
(др Маја Вујчић Тркуља, доцент, Животна средина и одрживи развој, Универзитет Сингидунум)

10:30-10:45 Студија случаја „Šumski velnes“ у Специјалном резервату природе Обедска бара (Маст.инж.шум. Ивана Лозјанин, самостални референт за заштићена подручја и животну средину ЈП “Војводинашуме“)

10:45-11:00 Исцелитељски вртови и искуства у примени хортикултурне терапије у Арборетуму Шумарског факултета (др Драгана Скочајић, доцент, Шумарски факултет)

11:00-12:00 Outdoor environments and health-promotion: experience of Alnarp Rehabilitation Garden in Sweden (Anna María Pálsdóttir, Ph.D. in landscape planning and environmental psychology (SLU)).

Anna Maria Palsdottir works as a researcher in environmental psychology. She works with conceptual development and scientific evaluations of nature-based and nature-supported interventions that are conducted in various outdoor environments for different target groups. She also conducts a research on the content and design of health-promoting outdoor environments and how we can shape and build sustainable places for health and well-being. Since 2007 Anna Maria Palsdottir has been specifically working on a research at Alnarp Rehabilitation Garden as a case study where focus has been on three main target groups: individuals recovering from stress related mental disorders (as PhD), individuals recovering from post-stroke fatigue (as a post-doc) and migrants in need of vocational rehabilitation (as a principal investigator).