+

План Шумарског факултета за постизање родне равноправности

13/02/24

План Шумарског факултета за постизање родне равноправности усвојен је на Наставно-научном већу Факултета крајем 2022. године.

Овим документом су утврђени циљеви и мере за постизање родне равноправности на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, које ће се реализовати у периоду 2023–2025 године. Крајем 2023. године, Комисија за родну равноправност је сачинила годишњи извештај о активностима постизања родне равноправности Шумарског факултета.

Посвећеност Шумарског факултета постизању родне равноправности побољшава образовно окружење и рад запослених, и доприноси стварању друштва које цени и поштује различитости.