+

Подршка Центра за Информационе технологије у вези mail и web сервиса

18/11/20

У циљу што боље комуникације и подршке студентима и наставницима креиран је нови мејл: podrska@sfb.bg.ac.rs , који ће се користити за пријаву евентуалних проблема у коришћењу mail и web сервиса Шумарског Факултета.

Срдачан Поздрав
Центар за информационе технологије
Универзитет у Београду – Шумарски факултет