+

Потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи са компанијом „Swarovski Optik“

01/03/24

Шумарски факултет Универзитета у Београду и реномирана аустријска компанија „Swarovski Optik“ потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи, која ће знатно унапредити едукацију студената из области ловства са заштитом ловне фауне. Имајући у виду да је „Swarovski Optik“ лидер у свету када је у питању производња оптичких нишана, двогледа и телескопа, будуће генерације студената ће у току свог школовања, тачније на теренским наставама имати прилику да се упознају са најновијим производима поменуте компаније, односно са савременим технологијама које се користе у ловству.

Такође, у наредном планском периоду, предвиђено је и заједничко учешће у реализацији научно-истраживачких пројеката из области ловства са заштитом ловне фауне, што ће допринети бољем газдовању популацијама дивљачи у Србији и њиховим стаништима.