+

09.05.2018. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН 08/2018 – Набавка услуге одржавања и поправке информационог система за организацију , евидентирање , праћење наставних процеса и кадровске податке Шумарског факултета

09/05/18

ОБАВЕШТЕЊЕ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]