+

Проф. др Мирјана Шијачић Николић изабрана за секретара Одељења биотехничких наука Академије инжењерских наука Србије

30/01/23

Проф. др Мирјана Шијачић Николић изабрана за секретара Одељења биотехничких наука Академије инжењерских наука Србије

Детаљније можете видети на сајту Академије инжењерских наука Србије: http://www.ains.rs/lista_svih_clanova.php