+

Прва интерактивна трибина – Шта после?

23/02/23

У циљу промоције одсека Технологије дрвета, а уједно и едукације наших студената, покренута је иницијатива о организовању интерактивне трибине под називом Шта после?. Ово је уједно и прво предавање интерактивног карактера, где ће сви посетиоци моћи да са говорницима воде дискусију о темама важности факултетске дипломе, аплицирања и запослења, обавезама и одговорностима, пословним вештинама и сличном. Говорници трибине биће мастер инжењери Технологија дрвета, као и менаџер људских ресурса.

Организатори ТМП тим