+

Списак дипломираних студената основних академских студија који могу да преузму своје дипломе у служби за наставу и студентска питања

30/01/23

Списак дипломираних студената основних академских студија који могу да преузму своје дипломе у служби за наставу и студентска питања сваког радног дана од 10:30 до 13 часова

 • АНДРЕЈИЋ И.СТЕФАНА
 • БЕКРИЋ В.СЕНКА
 • БЕЛИЋ М.МАЈА
 • ВИЛОТИЋ З.МИЛИЦА
 • ВУКОВИЋ М.НЕВЕНА
 • ДУЊИЋ Р.САНДРА
 • ИВКОВИЋ Д.РУЖИЦА
 • КНЕЖЕВИЋ Ј.ДАНИЛО
 • КОЦИЋ Н.СЛОБОДАН
 • КРИВЉЕНОВИЋ С.МАРИЈА
 • КУНАРАЦ П.АНЂЕЛА
 • ЛЕМАЛ З.ТАМАРА
 • ЛУКИЋ Ж.МИЛАН
 • ЉУЈИЋ Д.НИКОЛА
 • МИЛИВОЈЕВИЋ С.НАТАЛИЈА
 • МИЛОШЕВИЋ Н.НЕНАД
 • МИЋИЋ М.НИНА
 • МИЦИЋ А.ЈЕЛЕНА
 • НИНЧИЋ З.КАТАРИНА
 • ПАВЛОВ А.ЈОВАНА
 • ПЕЗИЋ М.ЛЕОНТИНА
 • ПЕТКОВИЋ С.ДУШАН
 • ПЕТКОВИЋ Д.МАРИНА
 • ПЕТРОВИЋ Р.СОФИЈА
 • ПОЛЕТАН Б.ВЕСНА
 • ПОПОВИЋ М.НИКОЛА
 • ПРВУЛОВИЋ П.ВЛАДИМИР
 • РАДИВОЈЕВИЋ Г.БОЈАНА
 • РАДОСАВЉЕВИЋ С.АНДРИЈАНА
 • СЛАВКОВИЋ Ч.ПРЕДРАГ
 • СРЕМЧЕВИЋ З.ЈОВАН
 • ТЕШИЋ М.ДРАГАНА
 • ТИШМА Ж.ЖЕЉКА
 • ТРМЧИЋ Б.МИЛЕНА
 • ШУЉАГИЋ Љ.МИЛОЈЕ

Служба за наставу и студентска питања