+

Станимир Костадинов

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: stanimirkostadinov@mts.rs
Кабинет:
Консултације:

Проф Станимир Костадинов је рођен 20.05.1946 год., село Трнски Одоровци, општина Димитровград, Србија
Основне студије: 1964-1968, Шумарски факултет, Универзитет у Београду,
Магистарске студије: 1975-1979, Шумарски факултет, Универзитет у Београду
Докторска дисертација: 1979-1985, Шумарски факултет, Универзитет у Београду

1971- инжењер пројектант радова за уређење бујица у В.П. „Босна-Дрина“, Зворник
1974 – инжењер у Г.П. „Градња“, Димитровград
1975 – асистент приправник, Шумарски факултет Универзитета у Београду
1979 – асистент
1986 – доцент
1991 – ванредни професор
1997 – редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду.

У свом научно-истраживачком раду, проф. Костадинов се бавио са два  врло значајна проблема за науку и праксу, у области  заштите земљишта од ерозије и одбране од бујичних поплава, а то су: проблематика   проноса наноса у бујичним токовима и одређивање пада заплава код бујичарских преграда. Почетком осамдесетих година XX века успоставио је мрежу од седам експерименталних сливова на којима је мониторингом падавина, протицаја воде и проноса наноса истраживао законитости које утичу на пронос наноса у бујичним токовима. На основу резултата истраживања, проф. Костадинов је модификовао познату методу Пољакова за прорачун средњегодишњег проноса наноса за услове у Србији. На основу истраживања у бујичним сливовима притока Јужне Мораве, Нишаве, Ибра и Дрине, проф. Костадинов је развио методу за одређивање пада заплава, који је значајан параметар код пројектовања преграда за уређење бујичних токова и одбрану од бујичних поплава. Дајући свој допринос решавању ових проблема проф.Костадинов је дао значајан допринос науци и стручној пракси у области заштите земљишта од ерозије и одбране од бујичних поплава.

Проф. Станимир Костадинов се у свом раду посебно истицао бригом за развој младих кадрова и несебично им је помагао. Био је ментор и члан комисије дипломских, мастер, магистарских радова и докторских дисертације на Шумарском факултету у Београду, Шумарском факултету у Скопљу, Географском факултету у Београду. Пољопривредном факултету у Новом Саду и Биотехничком факултету у Љубљани..

Проф. Костадинов је обављао многе значајне функције на Шумарском факултету. Шеф катедре за бујице и ерозију био је у 3 мандата, председник Већа Одсека за Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса такође у 3 мандата, као и руководилац докторских студија од 2008. године до одласка у пензију. Поред наведеног, на факултету је био члан бројних комисија и радних група. На Универзитету је био члан Већа биотехничких наука у три мандата. Од 2009. године је члан Матичног научног одбора за уређење коришћење и заштиту воде, земљишта и ваздуха, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Велики допринос проф. Костадинов је дао на стручном плану у сарадњи са привредом. Урадио је као главни пројектант или пројектант-сарадник више од 40 идејних и главних пројеката, 26 студија као руководилац или истраживач, као и техничку контролу за више од 30 пројеката (као известилац). Проф. Костадинов је објавио 192 научна рада у међународним и домаћим часописима, као и на међународним научним скуповима. Изузетан допринос развоју научне области којом се бавио дао је учешћем у објављивању међународних монографија (поглавља у 15 монографија), које су публиковане у Енглеској, САД, Немачкој и Индији, а има учешће и у изради 8 националних монографија. Такође, објавио је 13 научних радова у међународним часописима укљученим у Journal Citation Reports (JCR).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Област истраживања

Ерозија земљишта и бујичне поплаве, пројектовање у бујичарству

Одабрани научни радови

  1. Kostadinov, S., Mitrović, S. (1994): Effect of forest cover on the stream flow from small watersheds, Journal of Soil and Water Conservation; Vol./ISSUE 49/4; Date Jul-Aug. 1994.; USA, pages 382-386.  M 22
  2. Ristić, R., Kostadinov, S., Aбolmasov, B., Dragićević, S., Trivan, G., Radić, B., Trifunović, M., Radosavljević, Z. (2011): Torrential floods and town and country planning in Serбia, Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publications, 12/23/2012; DOI: 10.5194/nhess-12-23-2012; p.p.  23-35, M21
  3. Dragićević, S., Filipović, D., Kostadinov, S., Ristić, R., Novković, I., Živković, N., Anđelković, G., Abolmasov, B., Šećerov, V., Djurdjić, S. (2011): Natural hazard assessment for land-use planning in Serбia, International Journal of Environmental Research, 5 (2), Graduate Faculty of Environment, p.p.371-380.  M22
  4. Dragićević, S., Carević, I., Kostadinov, S., Novković, I., Abolmasov, B., Milojković, B., Simić, D. (2012): Landslide susceptibility yonation in the Kolubara river basin (Western Serbia)- analysis of input data, Carpatian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2012, Vol.7, No. 2, p.p. 37-47.  M22
  5. Kostadinov, S., Marković, S. (1996): Soil Erosion and Effects of Erosion Control Works in the Torrential Drainage Basins In South – East Serbia. IAHS Publication no. 236 (ISSN 0144-7815) ²Erosion and Sediment Yield: Global and Regional Perspectives ² Edited by: D. E. Walling and B. W. Webb, IAHS Press Walingford, England. p.p. 321-322.
  6. Kostadinov, S. (1996): Soil Erosion and Sediment Transport Depending on Land Use in the Watershed; In the book: ”Hydrological Problems and Environmental Management in Highlands and Headwaters”; Edited by: Josef Krecek, G.S. Rajwar and Martin J. Haigh. Oxford and IBH PUBLISHING CO. PVT. LTD. New delhi, Calcuta; p.p. 43-51.
  7. Kostadinov, S. (1996): Torrent Control in Mountainous Landscapes; Monograph: “Stream Protection and Environment Management“, Published by Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works of Greece, Athens, p.p. 14-33.
  8. Kostadinov, S. (1997): Check Dams in the Torrent Control Practice in Serbia: Former and Present Experiences and Future Perspectives; IECA Compilation Monograph” Methods and Techniques for Stabilizing Gullies and Using Check Dams”; Steamboat Springs, U.S.A, p.p. 1-16.
  9. Kostadinov, S., Stanojević, G. (2000): Design of Technical Erosion Control Measures for the Reconstruction of Degraded Steep Lands; In the book: „Reclaimed Land: Erosion Control, Soils and Ecology“; Edited by Martin J. Haigh; A. A. Balkema/ Rotterdam/ Brookfield/ 2000; p.p. 111-136.
  10. Kostadinov, S., Dragović, N., Todosijević, M. (2006): Estimation Soil Erosion and Sediment Transport in the Drainage Basin of the Proposed Selova Resrvoir, Serbia, IAHS Publication No. 306. „Sediment Dynamics and the Hydromorphology of Fluvial Systems.“ Edited by: John S. Rowan, Robert W. Duck & Alan Werritty, p.p.104-109.