+

Стипендије Немачке фондације за животну средину (DBU) Немачка

31/01/24

Рок за пријаву: 05.03.2024.

Постављено: 22.01.2024.

Мастер студије, Докторске студије

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) објављује информацију о стално отвореном конкурсу за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације, приватне компаније).

Програм стипендија подржава најшири спектар струка уз услов да је предлог пројекта у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије. Циљна група су млади истраживачи и професионалци – мастер дипломци (уз услов да је диплома стечена у последњих пет година или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија који нису при крају докторских студија), грађани Србије, са знањем немачког или енглеског језика.

Документа потребна за онлине пријаву на конкурс су:

  • биографија,
  • предлог пројекта (минимум 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима),
  • копија дипломе оверена и преведена код судског тумача,
  • писмо препоруке од универзитетског професора,
  • сертификат или потврда о знању немачког или енглеског  језика.

Препорука, али не и обавеза, је да кандидат сам пронађе ментора и менторску организацију у Немачкој са којом ће договорити предлог пројекта као део пријавне документације.

Документација треба да буде припремљена на енглеском или немачком језику. Пријаве се узимају у обзир два пута годишње – 5. марта и 5. септембра. Након првог круга селекције кандидата, изабрани кандидати се позивају на интервју који се одржава крајем септембра или у октобру (у условима ЦОВИД-19 пандемије интервјуи се одржавају онлине). Почетак стипендије је 3-4 месеца након позитивног одговора Комисије за избор нових стипендиста. Први месец боравка подразумева курсеве немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији ДБУ фондације, а остатак у изабраној организацији.

Износ месечне стипендије је 1.350 Еур + здравствено осигурање, док су трошкови истраживања углавном покривени од стране хост институције.

Више информација на:

Детаљније информације можете чути на онлине инфо сесији коју ће на енглеском језику одржати представници Немачке фондације за животну средину 6. фебруара у 17 часова, а којој приступате путем Zoom-a.

Контакт особе – Координатори ДБУ програма стипендија за Србију:

Молимо посетите FB страницу Мреже DBU стипендиста Србије на следећем линк-у.