+

Заједнички мастер студијски програм Ерасмус+

Заједнички студијски програм мастер академских студија ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА (Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет и Универзитет у Нишу – Факултет заштите на раду – Носиоци програма; Универзитет у Сарајеву – Шумарски факултет и Универзитет у Бањој Луци – Шумарски факултет – Партнерске институције)