+

Шумарски факултет добио признање поводом јубилеја 20 година од оснивања ЈП „Војводинашуме“

03/10/22

У петак 30.09.2022. године ЈП „Војводинашуме“ прославило је важан и леп јубилеј – 20 година од оснивања! Том приликом је Шумарском факултету Универзитета у Београду додељено признање за интензивну и дугорочну сарадњу и подршку овом јавном предузећу за газдовање шумама. У име Шумарског факултета признање је примио проф. др Бранко Стајић, декан Шумарског факултета.

Дугорочна сарадња са Шумарским факултетом одвија се кроз реализацију врло значајних програма и пројеката у функцији унапређења стања шума, развоја шумарства и развоја овог предузећа. Сарадња се интензивно одвија и у области усавршавања стручњака предузећа у оквиру специјалистичих мастер и докторских студија, као и обука кадрова свих образовних нивоа. Значајну подршку Шумарски факултет пружа и у решавању специјалистичких проблема, а нарочито у области заштите шума, планирања газдовања и увођења савремених технолошких процеса и поступака у текуће газдовање ЈП „Војводинашуме“.