+

Шумарски факултет и Удружење за пејзажну хортикултуру Србије на сајму хортикултуре у Београду

02/05/17

Београдски Сајам је традиционално у оквиру Сајма хортикулутуре „Beoplantfair“, изложбе „Дарови природе“ и изложбе пратеће механизације и опреме „Motoplantexpo“који је одржан од 6 – 9. априла  2017. године, пружио могућност да се представе и научне и образовне установе. То је била прилика да се студијски програми Шумарског факултета Универзитета у Београду представе широј јавности. Студенти Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру су уредили изложбени простор својим креативним и марљивим радом уз помоћ наставника (проф. др Милка Главендекић, др Биљана Јовић и др Невена Васиљевић) и заједно са стручном службом у арборетуму и расаднику. Студенти су пружали потребне информација грађанима а њихова посвећеност и ентузијазам су били најбоља препорука за будуће студенте да озбиљно размисле о могућности студирања на Шумарском факултету.
У сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду, Београдски сајам је организовао Округли сто: ДОПРИНОС ШУМОВИТОСТИ СРБИЈЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ЈЕДНО ДРВО ЗА ЈЕДНОГ РАТНИКА“ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ, РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ИНКЛУЗИЈА И ЗАШТИТА ПОШУМЉЕНИХ ПОДРУЧЈА.

Главна активност на пројекту „ЈЕДНО ДРВО ЗА ЈЕДНОГ РАТНИКА“ је садња шумских садница за сваку српску жртву у Првом светском рату. Предвиђено је да се у току пет година посади милион и триста хиљада садница. Стратешки партнери на пројекту – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ и Шумарски факултет Универзитета у Београду врше одабир локација за пошумљавање дајући предност локалитетима везаним за Први светски рат. Радну снагу у пошумљавању обезбеђује Министарство правде Републике Србије, Управа за извршење кривичних санкција кроз ангажовање лица лишених слободе. Обезбеђена је медијска подршка и промовише се друштвено одговорно понашање. Округли сто је пружио увид у досадашњу реализацију пројекта и значај нових засада у контексту стратегије пошумљавања. Посебно је наглашена друштвена одговорност, инклузија, реинтеграција и ресоцијализација особа на извршењу кривичних санкција.

Учесници Округлог стола су били: др Стевовић Милан, директор Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде; др Предраг Алексић, директор; Гордана Јанчић, извршни директор; Звонимир Баковић, дипл. инж. шум.- мастер, Ј.П. „Србијашуме“, руководилац пројекта; проф. др Ратко Ристић, декан, Универзитет у Београду – Шумарски факултет;  проф. др Вера Рајовић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет и Ивона Пантелић, дипл. инж. пејз. арх., координатор пројекта. Уводно предавање је одржала и била модератор Округлог стола проф. др Милка Главендекић. Студенти Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру су присуствовали и учествовали у дискусији на Округлом столу.