+

Шумарски факултет је координатор пројекта AGFORWEB

29/03/23

Шумарски факултет је координатор пројекта Праксе агрошумарства на подручју Западног Балкана  за одрживи развој: слабости и предности (AGFORWEB), у оквиру програма Erasmus+ KA220-HED- HED-000089900 – Партнерство за сарадњу у високом образовању. Поред учешћа Шумарскофг факултета из Републике Србије у пројекту учествују институције из Републике Хрватске, Бугарске и Црне Горе.

AGFORWEB пројекат има за циљ дефинисање система агрошумарства као добре праксе у управљању земљишним простором и праксе која доприноси постизању кључних циљева Заједничке пољопривредне политике EU 2023-27: ублажавање климатских промена, брига о животној средини, очување пејзажа и биодиверзитета, ревитализација руралних подручја и заштита квалитета хране и здравља.