+

Шумарски факултет као издавач представљен на 62. Међународном сајму књига у Београду

09/11/17

На 62. Међународном сајму књига у Београду одржаном од 22. до 29. Октобра 2017. године на Београдском сајму, Центар за промоцију науке Републике Србије представио je издавачку делатност научноистраживачких организација остварену у 2016. и 2017. години, Према пропозицији центра уџбеници нису излагани.
Подаци о пријављеним /достављеним/ издањима одштампани су у публикацији:
“Каталог издања научноистраживачких организација Републике Србије 2016/2017.“
Шумарски факултет као издавач је том приликом на штанду Центра за промоцију науке изложио своја следећа издања:

УКРАСНЕ и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицаји и адаптације : монографија / [група аутора] ; уредник Драгица Обратов-Петковић. – 1. изд. – Београд : Универзитет, Шумарски факултет, 2017 (Београд : Планета принт). – 347 стр. : илустр. ; 30 cm

NINETY-five Years
95 Years Faculty of Forestry University of Belgrade / [editors Vesna Golubović-Ćurguz, Mirjana Šijačić-Nikolić, Zdravko Popović ; photographs Slaviša Šarenac ; translation into english Katarina Lazić]. – Belgrade : University, Faculty of Forestry, 2016 (Belgrade : Planeta print). – IV, 62 str. : ilustr. ; 24 cm

CONFERENCE of the World Association of Soil and Water Conservation (3 ; 2016 ; Beograd)
[Conference Abstracts] / 3rd Conference of the World Association of Soil and Water Conservation, WASWAC, Belgrade, August 22-26, 2016 ; [organiser Faculty of Forestry] ; editor Miodrag Zlatić. – Belgrade : Faculty of Forestry, 2016 (Beograd : Planeta print). – 189 str. ; 21 cm

УНИВЕРЗИТЕТ у Београду Шумарски факултет Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета : 60 година : [моногрaфија] / [главни уредник Бранко Главоњић ; уређивачки одбор Здравко Поповић … и др.]]. – Београд : Шумарски факултет, 2016 (Београд : Планета принт). – 367 стр. : илустр. ; 27 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM ; 12 cm)

ШУМАРСКИ факултет (Београд)
Информатор / Универзитет у Београду, Шумарски факултет ; [уредници Ратко Ристић, Мирјана Оцокољић, Весна Голубовић Ћургуз]. – Београд : Шумарски факултет, 2016 (Београд : Планета принт). – 68 стр. : илустр. ; 24 cm

ШУМАРСКИ факултет (Београд)
Информатор / Универзитет у Београду, Шумарски факултет ; [уредници Ратко Ристић, Мирјана Оцокољић, Весна Голубовић Ћургуз]. – Београд : Шумарски факултет, 2017 (Београд : Планета принт). – 68 стр. : илустр. ; 24 cm