+

Све већа учесталост бујичних поплава као последица климатских промена

23/06/23

Климатске промене, које су евидентне, су донеле појаву екстремних падавина и температура. То је имало утицај на мале водотокове који су постали бујични, уништавајући све пред собом. Од 2014. године до данас, учесталост бујичних поплава је све већа, чему доприносе неадеквантан начин коришћења земљишта са другим негативним антропогеним притисцима.

Еколошка решења за ове проблеме имају инжењери који се едукују на Шумарском факултету, на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Приступом, који одговорно и стручно управља животном средином и природним ресурсима, можемо побољшати целокупни развој друштва.