+

СВЕТСКИ ДАН ШУМА И ВОДА

22/03/24

Светски Дан шума, који се обележава сваке године 21. марта, има за циљ да подигне свест јавности и друштва у целини о значају шумских екосистема. Шумарски факултет је ове године обележио Дан шума у Арборетуму Шумарског факултета, а церемонији је присуствовала Ирена Вујовић, министарка Министарства заштите животне средине. Након кратког и срдачног разговора министарке Ирене Вујовић са студентима и професорима Шумарског факултета, министарка је са деканом Шумарског факултета, професором Бранком Стајићем и студентима симболично засадила плави чемпрес (Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris“) у заштићеном природном добру Арборетума Шумарског факултета. Поред тога, саднице плавог чемпреса засадили су и чланови Управе и Арборетума, са студентима, као  и студент продекан Милош Ђукић, са студентима из студентског парламента, ИФСЕ и осталим.

Потом су министарка Ирена Вујовић и декан проф. др Бранко Стајић дали интервјуе присутним медијима. Министарка Ирена Вујовић је истакла задовољство да је на Шумарском факултету са којим министарство заштите животне средине има успешну сарадњу у заједничком циљу да се шуме у Србији унапреде и очувају. Позвала је студенте да се укључе у пројекте које Министарство спроводи са локалним самоуправама истичући значај шума и пројеката пошумљавања за очување биодиверзитета и здраве животне средине.

Професор др Бранко Стајић је истакао, између осталог, да је овај дан прилика да још једном укажемо на, посебно у данашње време, велики значај шума, шумарства и Шумарског факултета за савремено друштво и јавно здравље! А тај значај је вишеструк: привредни, еколошки, социјално-здравствени и рекреативни и декоративно-естетски, дрво је енергент и градивни елеманат са врло повољним еколошким профилом и спада у категорију обновљивих “зелених“ извора енергије. шума је снажан регулатор отицања вода које у форми падавина допру до површине земље, али и фактор очувања квалитета вода,  урбане шуме, градски паркови, дрвореди, шумски појаси су важан услов опстанка људи у урбаним и приградским срединама итд.

Декан проф Бранко Стајић се захвалио посети министарке Ирене Вујовић и присутним медијским кућама, које значајно доприносе подизању свести о значају шумских екосистема и потребама њиховог неговања, правилног коришћења, заштите и обнове.


Светски Дан вода обележава се 22. Марта и има за циљ да подигне глобалну свест o значају овог природног ресурса. На жалост, 2,2 милијарде људи у свету и даље нема доступну здравствено безбедну воду за пиће. У циљу решвања глобалне еколошке кризе фокус је у обезбеђивању  здравствено безбедне воде доступне свима.

Светски дан вода 2024. године ће се обележавати на тему „Вода за мир“. Централни догађај ће се одржати у седишту Унеска у Паризу, где ће се кроз различите активности подржати концепт „вода за мир“, као и покренути издања извештаја Уједињених нација о стању вода у свету за 2024. годину под насловом „Вода за просперитет и мир“. Припремљен извештај даје прпоруке доносиоцима одлука и свету и указује на уједињење око одрживог управљања водама. Вода се  промовише као средство за мир, подижући свест о начинима на које се свет може ујединити око одрживог управљања водама.