+

Уплате на е-налог и уплате на рачун факултета

01/01/17

Напомена:
ПРЕКО  ЕЛЕКТРОНСКОГ  НАЛОГА СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ ИСКЉУЧИВО ЗА ИСПИТЕ и ШКОЛАРИНУ.
840-1878666-24
Број модела 97
Позив на број: контролни број студента

УПЛАТЕ ЗА СВЕ ДРУГЕ НАМЕНЕ (молбе, разна уверења, друге услуге…) СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ:
840-1878666-24
Број модела 97
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940
и уплатнице се предају Студентској служби