+

Урош Перишић

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 803
Е-маил: uros.perisic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 130а
Консултације:

Урош Перишић je рођен 1986. године у Београду. Средњу техничку школу за обраду дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру „Дрвоарт” у Београду завршио је 2005. године. Од 2012. до 2015. године био је запослен као стручни сарадник у заштићеном природном добру „Арборетум Шумарског факултета у Београду”. Од 2015. године запослен је као лаборант на Катедри гајења шума.