+

Завршен пројекат “Атлас медоносних биљака са катастром пчелињака Црне Горе”

12/12/23

Пројекат “Атлас медоносних биљака са катастром пчелињака Црне Горе” је реализован за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Црне Горе и Савеза пчеларских организација Црне Горе у оквиру Другог пројекта институционалног развоја и јачања пољопривреде Црне Горе (MIDAS2) који је финансирала Светска банка.  Имплементацију пројекта спровели су Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. из Београда и Project Advisory Group d.o.o. из Подгорице.

Више на: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/12/05/montenegro-s-atlas-of-honey-plants-building-a-stronger-and-more-sustainable-beekeeping-sector


Атлас медоносних биљака Црне Горе има за циљ да створи услове за одржив развој пчеларства заснован на економски и еколошки оптималном коришћењу ресурса пчелиње паше и планском коришћењу природних ресурса у сврху значајног повећања пчеларске производње у Црној Гори, а настао је дугогодишњим залагањем и на иницијативу Савеза пчеларских организација Црне Горе.

22. и 23. Јуна 2023. године у Кући меда (Даниловград, Црна Гора) организован је тренинг за пчеларе и промоција пројекта „Атласа медоносних биљака са катастром пчелињака Црне Горе“.

Више на: https://pcelarstvo.me/organizovana-promocija-projekta-atlasa-medonosnih-biljaka-sa-katastrom-pcelinjaka-crne-gore/

Током рада на пројекту евидентирано је више од 550 медоносних биљних врста на територији Црне Горе, које домаћа пчела (Apis melifera) радо посећује. У публикацији Атлас медоносних биљака Црне Горе приказане су најзначајније врсте и родови са аспекта пчелиње паше са картографским приказима распрострањености у Црној Гори и посебним освртом на информације релевантне са аспекта пчеларства. Саставни део публикације је Свеска полена најзначајнијих медоносних биљака у Црној Гори, неопходних у поступку одређивања аутентичности географског порекла и израду спецификације у поступку заштите меда. Значајан сегмент овог пројекта је и израда катастра пчелињака и катастра медоносних биљака Црне Горе који ће бити доступни на платформи (https://ahpis.me)

Више на: https://pcelarstvo.me/project/atlas-medonosnog-bilja/