+

22.06.2017. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA DVA PONUĐAČA NA DVE GODINE Broj JN:8/2017 – SREDSTVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA

22/06/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je do 30.06.2017. godine, do 10:00  časova.
Ponude dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Kneza Višeslava br. 1, 11000 Beograd

Javno otvaranje ponude obaviće se dana  30.06.2017.godine, u 10:30 časova, u prostorijama  UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKOG FAKULTETA, U ULICI KNEZA VIŠESLAVA BR.1 U BEOGRADU (u Svečanoj sali, u prizemlju)

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma