+

Azijski Forum Grafičkih Nauka AFGS 2021 (besplatno učešće za naše studente)

19/11/21

Konferencija Azijski Forum Grafičkih Nauka (AFGS 2021) je otvorena za naše studente besplatno i potrebno je da se registruju ukoliko žele da prate sadržaj Konferencije.

Organizatori su obavešteni da će se status naših studenta pravdati tako što će se studenti prijaviti sa studentskih email adresa: student.imeprezimebrojindeksa@sfb.bg.ac.rs

Linkovi sa informacijama o sadržaju Konferencije i link za registraciju:

https://afgs2021.com/
https://afgs2021.com/programe/
https://afgs2021.com/registration-and-payment/

AFGS 2021_Enrolment Invitation [pdf]
AFGS-Flyer [pdf]

Postoji mogućnost da svi zainteresovani studenti Univerziteta u Beogradu besplatno online prate program ove Konferencije uz dokaz o statusu studenata.

Kontakt osoba:
Dr. Biljana Jovic
Associate professor, University of Belgrade
Faculty of Forestry
Department of Landscape Architecture and Horticulture
email: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
https://www.sfb.bg.ac.rs/en/biljana-jovic/
https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/
http://www.geometryworkshop.com/

Dr Biljana Jović
Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu,
Šumarski fakultet
Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu
email: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
https://www.sfb.bg.ac.rs/biljana-jovic/
https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/
http://www.geometryworkshop.com/