+
Јавне набавке

27.07.2021. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Датум: 27.07.2021 - Категорија: Јавне набавке

24.06.2021. Отворени поступак јавне набавке услуга Референтни број: 0001 – Услугa прераде трупаца у пилани ННБ-е Гоч

Датум: 24.06.2021 - Категорија: Јавне набавке

22.06.2021. Измена плана јавних набавки за 2021. годину

Датум: 22.06.2021 - Категорија: Јавне набавке

22.03.2021. План јавних набавки за 2021. годину

Датум: 22.03.2021 - Категорија: Јавне набавке

08.12.2020. Јавна набавка мале вредности добара број 1.1.12/20 – набавка резервних делова за возила, возила у производњи, радне машине и остали резервни делови за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

Датум: 08.12.2020 - Категорија: Јавне набавке

07.12.2020. Јавна набавка мнале вредности услуга јн. бр. 1.2.3-20 – Сервисирање, радних машине и возила за Универзитет у Београду Шумарски факултет Наставна базе

Датум: 07.12.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 15