+
Јавне набавке

22.03.2021. План јавних набавки за 2021. годину

Датум: 22.03.2021 - Категорија: Јавне набавке

08.12.2020. Јавна набавка мале вредности добара број 1.1.12/20 – набавка резервних делова за возила, возила у производњи, радне машине и остали резервни делови за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

Датум: 08.12.2020 - Категорија: Јавне набавке

07.12.2020. Јавна набавка мнале вредности услуга јн. бр. 1.2.3-20 – Сервисирање, радних машине и возила за Универзитет у Београду Шумарски факултет Наставна базе

Датум: 07.12.2020 - Категорија: Јавне набавке

26.11.2020. Отворени поступак за набавку добара – набавка зглобног шумског трактора путем финансијског лизинга ОП 1.1.7/20

Датум: 26.11.2020 - Категорија: Јавне набавке

10.11.2020. Јавна набавка добара јн број 0003/20 – Пиће, напици и друго за потребе Шумарског факултета из Београда

Датум: 10.11.2020 - Категорија: Јавне набавке

30.10.2020. Јавна набавка мале вредности услуга јн број 1.2.3/20 – услуге Одржавања и сервиса радних машина и возила

Датум: 30.10.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 15