+

Васо Иветић

Телефон: +381 (11) 3053 874
Е-маил: vaso.ivetic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Љиљана Ђурковић

Телефон: +381 (11) 3053 805
Е-маил: ljiljana.djurkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Мимица Стефановић

Телефон: 381 (11) 3053-885; 3053-886
Е-маил: mimica.stefanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 96
Консултације: уторком 12-14 часова

Гордана Петровић

Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 140
Консултације:

Мира Мирић Милосављевић

Телефон: +381 (11) 3053 945
Е-маил: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Владислава Михаиловић

Телефон: +381 (11) 3053 945
Е-маил: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак од 12-14
1 4 5 6 7 8 29