+

Александра Сврзић

Телефон: +381 (11) 3053 946
Е-маил: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Биљана Пешић

Телефон: +381 (11) 3053 917
Е-маил: biljana.pesic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Мирјана Перовић

Телефон: +381 (11) 3053 872
Е-маил: mirjana.perovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Слободан Орешчанин

Телефон: +381 (11) 3053 826
Е-маил: slobodan.orescanin@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Мирјана Нећак

Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: mirjana.necak@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Горан Милутиновић

Телефон: +381 (11) 3053 816
Е-маил: goran.milutinovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: лабораторија за машине и алате
Консултације:
1 2 3 4 5 6 29