+

Bibliotečke usluge

Biblioteka pruža korisnicima sledeće usluge:

  • Upoznavanje sa informacionim aparatom i načinom korišćenja publikacija iz fonda Biblioteke, pomoć u snalaženju u elektronskom i lisnim katalozima i primenjenim klasifikacionim shemama.
  • Tematska pretraživanja on-line dostupnih kataloga biblioteka, baza podataka i elektronskih servisa.
  • Međubibliotečka pozajmica štampanih i elektronskih publikacija iz biblioteka u zemlji i inostranstvu, posredstvom Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.
  • Obuka korisnika za samostalan rad sa bazama podataka i drugim elektronskim izvorima informacija.
  • Izrada bibliografije nastavnika i saradnika Šumarskog fakulteta.