+

Библиотечке услуге

Библиотека пружа корисницима следеће услуге:

  • Упознавање са информационим апаратом и начином коришћења публикација из фонда Библиотеке, помоћ у сналажењу у електронском и лисним каталозима и примењеним класификационим схемама.
  • Тематска претраживања он-лине доступних каталога библиотека, база података и електронских сервиса.
  • Међубиблиотечка позајмица штампаних и електронских публикација из библиотека у земљи и иностранству, посредством Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.
  • Обука корисника за самосталан рад са базама података и другим електронским изворима информација.
  • Израда библиографије наставника и сарадника Шумарског факултета.