+

Javna odbrana

Doktorske disertacije

Trenutno nema postavljenih materijala

Master radovi

Dipl.inž. Chemarum Benjamin braniće master rad pod naslovom:

„Biomimikrija primenom geometrijskih obrazaca u digitalnom modelovanju“ 31.01.2020. godine sa početkom u 11:00 časova u sali 1 Šumarskog fakulteta u Beogradu

Specijalistički radovi

Trenutno nema postavljenih materijala