+

Javna odbrana

Doktorske disertacije

Trenutno nema postavljenih materijala

Master radovi

Dipl.inž. Lovrić Jovica braniće magistarski rad pod naslovom:

„Uticaj najznačajnijih abiotičkih i biotičkih faktora na sušenje stabala gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) u park šumama kojim gazduje JKP „Zelenilo-Beograd”
u petak 08.11.2019. godine sa početkom u 13:00 časova u sali 105 Šumarskog fakulteta.

Odbrana izrađenog master rada dipl.inž. Antonijević Andreje pod naslovom:

„Fizičko-hemijska svojstva i sadržaj teških metala u flotacijskoj jalovini deponije RIF „Kopaonik“ u Leposaviću.“ održaće se u petak 25.10.2019.godine sa početkom u 13,00 u kabinetu 127 Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Specijalistički radovi

Trenutno nema postavljenih materijala