+

Огласи, конкурси и стипендије

  Ghost Project 2024 – Миксер Фестивал отворен позив за младе дизајнере

  Београд, Србија – 16. Март, 2024. – Миксер Фестивал, водећи фестивал креативности на Балкану, са задовољством објављује ново издање међународног конкурса за таленте у дизајну – Ghost Project, чији ће победници представити своје радове на Миксер фестивалу у Београду, од 23. до 25. маја 2024. године на доњем Дорћолу. Оводишња тема, МИКРОКОСМОС, позива младе дизајнере широм света да до 15. априла пријаве иновативне пројекте који нуде решења великих проблема кроз наизглед мале, али значајне микро-интервенције.

  Као део издања Миксер фестивала 2024 које истражује моć „Микро-тактике“, тема „Микрокосмос“ сугерише да мали гест може да покрене ланац догађаја који доводе до значајних промена. Од елемената урбаног пејзажа до објеката које користимо у свакодневном животу, постоји обиље неискоришćеног потенцијала који чека да буде активиран кроз паметна и духовита микро- побољшања која се чине скромних размера, али са великим потенцијалом да утичу на одрживост и инклузивност производа и здравље и благостање корисника.

  Међународни жири који чине – Richard van der Laken (оснивач организације What Design Can Do iz Amsterdama), алумни платформе Ghost Project,  Vasso Asfi & Loukas Angelou (оснивачи атељеа StudioLav из Лондона), као и балкански „гуруи“ дизајна: Никола Радељковиć (суоснивач Numen / ForUse из Загреба), професорка Јелена Матиć са Шумарског факултета у Београду и покретачица Ghost Project-a, креативна директорка београдског Миксер фестивала, Маја Лалиć –  оцењиваће пријаве на основу њиховог потенцијала да индустрији понуде иновативан приступ материјалима и производњи, побољшају комфор корисника и покрену друштвена и еколошка питања.

  Победници конкурса учествоваćе на изложби Ghost Project и едукативним програмима Миксер фестивала који се одржава на доњем Дорćолу у Београду, од 23. до 25. маја 2024. године.

  Конкурс је отворен за све особе до 35 година старости, из целог света. Кандидати могу бити појединци или групе аутора. Сваки аутор/група аутора може пријавити више од једног рада, сваки у посебној апликацији. Пројекти се достављају електронски до 15. априла 2024, на овом линку:  www.mikser.rs/ghostproject2024 . Жири ćе прогласити победнике 25. априла 2024. на mikser.rs.

  Линк конкурса: https://mikser.rs/ghostproject2024

  Формулар за пријаву: https://ghost.mikser.rs/ ghostproject2024/form

   

  Отварање позива за пријаву за студентске праксе Erasmus+

  Поштовани,

  користимо ову прилику да Вас обавестимо да Универзитет у Београду отвара позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма мобилности студената за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

  Позив ће бити отворен у понедељак, 27. новембра 2023. године. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls). Рок за подношење пријава истиче 14. јануара 2024. године у 23:59 часова.

  У оквиру Кључне акције 131 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано на платформи MobiON.  Напомињемо да оквиру овог позива мобилност студената може бити реализована закључно са 31. јулом 2024. године, из средстава у оквиру буџета одобреног за 2022. годину. 

  Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета Универзитета у Београду да у складу са интерним процедурама и комуникационим каналима благовремено обавесте све заинтересоване студенте о овој тренинг-могућности, а ЕСПБ координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање пристиглих пријава.  

  Додатне информације о студентским праксама, условима и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на следећим линковима:

  https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages

  https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility

  https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

  За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

  С поштовањем,

  Erasmus+ тим Универзитета у Београду

  Јавни позив за доделу грантова за путовања у оквиру Хоризонт Европа програма

  Пројекат NCP_WIDERA.NET је трогодишња акција координације и подршке коју финансира Европска комисија са циљем да се оснажи мрежа Националних контакт особа (НЦП) за хоризонталну активност Оквирног програма Хоризонт Европа – Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора (Widening Participation and Strengthening the European Research Area). Поред тога, пројектом су планиране и мере подршке за потенцијалне учеснике овог програма који желе да аплицирају на отворене позиве Хоризонт Eвропа. У складу са наведеним, Министарство науке, технолошког развоја и иновација расписује:

  Позив за финансирање трошкова путовања истраживача на радне састанке и скупове у иностранству који су организовани у оквиру II стуба Хоризонт Европа програма можете видети на линку: https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/javni-poziv-za-dodelu-grantova-za-putovana-u-okviru-horizont-evropa-programa

  Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

  Београд, 6. новембар 2023. године

  03-07 број: 612-4139/1-23

  На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректорa Универзитета у Београду, 01 број: 612-3772/1-23 од 16. октобра 2023. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 6. новембра 2023. године, донео је:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

  НАГРАДЕ  ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

  Члан 1.

              Расписује се Конкурс за доделу 12 (дванаест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

  Члан 2.

  Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељују награде у нето износу од по 200.000,00 динара.

  Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

  Члан 3.

              Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено-хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

  У случају да радови у некој од групација не задовољавају услове Конкурса, награде се преносе другим групацијама, и то сходно степену конкурентности.

  Члан 4.

  На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2023. године.

  Члан 5.

  На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 6.

  На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2023. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

  Члан 7.

  Потребна документација:

  1. Комплетно попуњена Пријава (Образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду (оригинал),
  3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  4. Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,
  5. Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).

  Пријава наведена у тачки 1. доставља се искључиво на обрасцу који се преузима са интернет стране Универзитета.

  Комплетна документација наведена у члану 7. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

  Члан 8.

              Рок за подношење пријава је од 18. децембра 2023. године до 31. јануара 2024. године.

  Документација у штампаној форми доставља се на адресу: Задужбина Ђоке Влајковића, Студентски трг бр. 1, са назнаком – Конкурс за Награду Задужбине Ђоке Влајковића.

  Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 9.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Служби за универзитетску и задужбинску имовину, на телефон:  (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 10.

  На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, водећи рачуна о равноправном учешћу групација, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 11.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Задужбине, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

  ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

  ____________________________                                                                                   

  проф. др Биљана Божић

  Документа за преузимање:

  Пријава на конкурс [pdf]

  Стипендија ИТО фондације за 2024/25. годину

  Обавештавамо вас да је након паузе настале због пандемије изазване ширењем вируса корона, услед чега су били уведени изузетно строги услови уласка у Јапан, ИТО фондација обавестила Универзитет у Београду о поновној могућности за пријаву за стипендију коју нуди ова јапанска Фондација. Универзитет у Београду је на располагање добио једну стипендију, за школску 2024/25. годину. Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

  1. Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;
  2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу (мастер програм), започне од јесени 2023. године и у Јапану проведе минимум годину дана. Област истраживања није ограничена;
  3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
  4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

  * Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (“to some degree“) говори и чита јапански, али то није обавезно.

  ИТО фондација не даје финансијску подршку за курсеве који се делимично или у целости изводе на даљину; изабрани кандидати морају своју стипендију реализовати у Јапану.

  Напомињемо да ће са кандидатима који уђу у ужи избор бити организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.

  Пријавни формулар и Предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација, као и детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној документацији заинтересовани кандидати их могу наћи и преузети и на сајту Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php 

  Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 10. новембар 2023. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд. С обзиром да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик, од стране судског тумача.