+

Огласи, конкурси и стипендије

  DBU стипендије

  Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) нуди стално отворени конкурс за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације, приватне компаније). Програм стипендија подржава најшири спектар струка уз услов да је предлог пројекта у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије. Циљна група су млади истраживачи и професионалци – мастер дипломци (уз услов да је диплома стечена у последњих 5 година или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија који нису при крају докторских студија), грађани Србије са пребивалиштем у Србији, са знањем немачког или енглеског језика.

  Документа потребна за онлине пријаву на конкурс су: биографија, предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима), копија дипломе оверена и преведена код судског тумача, писмо препоруке од универзитетског професора и сертификат или потврда о знању немачког или енглеског  језика. Препорука, али не и обавеза, је да кандидат сам пронађе ментора и менторску организацију у Немачкој са којом ће договорити предлог пројекта као део пријавне документације. Документација се припрема на енглеском или немачком језику. Пријаве се узимају у обзир два пута годишње – 5. марта и 5. септембра. Након првог круга селекције кандидата, изабрани кандидати се позивају на интервју који се одржава крајем септембра или у октобру (у условима COVID-19 пандемије интервјуи се одржавају онлине). Почетак стипендије је 3-4 месеца након позитивног одговора Комисије за избор нових стипендиста. Прве 3 седмице боравка у Немачкој подразумевају похађање курсева немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији DBU фондације, а остатак у изабраној организацији. Износ месечне стипендије је 1350 Еур + здравствено осигурање, док су трошкови истраживања углавном покривени од стране хост институције. Више информација на: https://www.dbu.de/foerderung/moe-fellowship/serbien/

  Позивамо Вас на онлине инфосесију о DBU програму стипендија која ће се одржати 5. јуна у 17 часова

  Линк и приступни подаци:

  https://us06web.zoom.us/j/82989186363?pwd=WVY2Sy9jTDNGQ2JZWGFadXU2NVNXZz09

  Meeting-ID: 829 8918 6363

  Приступна шифра: 260618

  Поред програма стипендија за младе истраживаче, постоји и програм стипендија за докторске студије у Немачкој. 

  DBU фондација такође финансира међународне пројекте између организација у Србији и Немачкој.

  Scholarship Opportunity for Western Balkans students through SWG – CIHEAM cooperation

  Dear colleague,

  The Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Euro and Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM IAMC) have signed Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Area of Agriculture, Rural and Economic Development, Environmental Protection and Food Safety.

  The purpose of this Memorandum is to further strengthen the cooperation between the Parties in the field of:

  • Capacity building;
  • Scholarships for students from the Western Balkans;
  • Development of institutional structures to promote agriculture, rural development, environmental protection, food safety and quality in rural regions;
  • Identification, planning and implementation of trans-national projects;
  • Promoting regional know-how;
  • Improving sustainable agriculture, rural development, environmental protection and food safety;
  • Strengthening regional (transnational) cooperation in the field of agriculture, rural development, environment protection, food safety and quality;
  • Joint Networking activities

  In the scope of this MoU, Standing Working Group for Regional Rural Development (SWG) in SEE will support two (2) participants from each Western Balkan countries/territories,

  in total twelve (12) scholarship in five scholarship programs for the academic year 2023/2024:

  1. Master of Science in Business Economics and Management
  2. Master of Science in Geoinformation in Environmental Management
  3. Master of Science in Food Quality and Chemistry of Natural Products
  4. Master of Science in Horticultural Genetics and Biotechnology
  5. Master of Science in Sustainable Agriculture

  More info at: CIHEAM MAI Chania online applications for the programmes of the academic year 2023-2024

  Applications deadline: 31 July 2023.

  Kind regards,
  Regional Rural Development Standing                                                   
  Working Group (SWG) in SEE                                                   
  SWG Head Office/Secretariat
  Goce Delcev 18, MTV Building floor 12                                      
  P.O.Box 659                                                                            
  1000 Skopje, Republic of North Macedonia

  БГ ПРАКСА – прилика за студенте Универзитета у Београду

  Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних година основних и мастер студија да постану део 12. генерације полазника програма универзитетске радне праксе БГ ПРАКСА и искористе прилику за стицање радног искуства у струци.

  Овог лета на преко 110 места у институцијама и предузећима града Београда студенти Универзитета у Београду имаће прилику да обаве тромесечну радну праксу.

  Свим полазницима програма током три месеца трајања праксе биће обезбеђена новчана надокнада. Ангажовање у програму, као препозната релевантна ваннаставна активност студената Универзитета у Београду, носи и додатне /некумулативне/ ЕСПБ бодове.

  Сваки полазник праксе имаће непосредно одређеног ментора из реда запослених у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима градске управе и општинама које учествују у програму.

  У програму ове године учествују следећа предузећа: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП „Градско стамбено” , ЈКП „Београд пут“, ЈП „Београдска тврђава“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Туристичка организација Београда, ЈКП „Погребне услуге”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП за управљање јавним путевима „Путеви Београда“, Привредно друштво Зоолошки врт града Београда; градске општине Савски венац, Звездара, Младеновац, Барајево и Земун; установе културе: Библиотека града Београда, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, Дом омладине Београда, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Кућа легата; Канцеларија за младе, Градско веће, као и 14 секретаријата и служби Градске управе.

  Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и потребним документима налази се на сајту Центра за развој каријере, на страници http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

  На истој страни сајта истакнути су важни датуми везани за процес пријаве, предселекцију, селекцију, одговори на најчешће постављена питања, линк ка пријавном формулару за конкурс, као и “Водич кроз конкурс” са позицијама организованим према факултетима.

  На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија у складу са наведеним условима конкурса за расписане позиције.

  За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању са одговарајућег факултета.

  Конкурс је отворен од 5. априла до 7. маја 2023. године, а први дан праксе биће 1. јул 2023.

  О ПРОГРАМУ БГ ПРАКСА:

  Програм се реализује од 2010. године захваљујући успешној сарадњи Универзитета у Београду и Града Београда, а осмислио га је Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Програм је резултат заједничког настојања да што већи број студената Универзитета у Београду стекне практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и тако унапреди своје академско образовање; проистекао из потребе да се што већем броју младих људи са универзитетском дипломом пружи подршка у професионалном усавршавању, али и препознавање важности идеје да концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део пословних стратегија јавних предузећа у Београду.

  Конкурс за доделу награде Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду

  Београд, 6. фебруар 2023. године

  03-13 број: 612-474/1-23

  На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  6. фебруара 2023. године, доноси:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

   НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

  ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ

  НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години.

  Члан 2.

              Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

  Члан 3.

  Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

  • дело мора бити oстварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са CIP записом и ISBN бројем,
  • дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити објављено први пут у 202 години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

  Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

  Члан 4.

              Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.

              Пријаве се подносе на адресу: Задужбина Веселина Лучића, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.

              Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Члан 5.

              Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине Веселина Лучића, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине Веселина Лучића.

  Члан 6.

  На основу предлога жирија, Одбор Задужбине Веселина Лучића доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php у делу Стипендије и конкурси.

  Члан 7.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине Веселина Лучића у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.  Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

  Члан 8.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 9.

              Конкурс објавити у дневном листу Политика.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                          проф. др Дејан Нешић

  Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

  Конкурс за доделу награде задужбине Ђоке Влајковића

  Београд, 3. новембар 2022. године

  03-07 број: 612-4473/1-22

  На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректорa Универзитета у Београду, 01 број: 612-4319/1-22 од 25. октобра 2022. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 3. новембра 2022. године, донео је:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

  НАГРАДЕ  ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

  Члан 1.

              Расписује се Конкурс за доделу  6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

  Члан 2.

  Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељују награде у износу од по 150.000,00 динара.

  Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

  Члан 3.

              Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено-хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

  У случају да радови у некој од групација не задовољавају услове Конкурса, награде се преносе другим групацијама, и то сходно степену конкурентности.

  Члан 4.

  На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2022. године.

  Члан 5.

  На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 6.

  На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

  Члан 7.

  Потребна документација:

  • Комплетно попуњена Пријава (Образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,
  • Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).

  Комплетна документација наведена у члану 7. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

  Члан 8.

              Рок за подношење пријава је од 15. децембра 2022. године до 28. јануара 2023. године.

  Документација у штампаној форми подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.

  Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 9.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 10.

  На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, водећи рачуна о равноправном учешћу групација, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 11.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

  Образац Пријаве за конкурс можете преузети ОВДЕ.     

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                  ____________________________

                                                                                         проф. др Драгана Милић

  Конкурс за доделу стипендија фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2022/2023. годину

  Београд, 5. децембар 2022. године 03-06 број: 67-4898/1-22

  МП

  На  основу  члана  6  Статута  Фондације  Милана  Стефaновића-Смедеревца  и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26. децембра 2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 5. децембра 2022. године, донео је:

   

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

  ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ

  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу  16  (шеснаест) стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2022/2023. годину.

  На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години  на  основне  и  интегрисане  академске  студије  факултета  Универзитета  у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, чије се школовање у школској 2022/2023. години финансира  из  буџета  Републике  Србије  и  који  нису  губили  ниједну  годину  током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

  На  конкурс  се  могу  пријавити  студенти  од  друге  године  основних  и интегрисаних академских студија на студијским програмима на којима има најмање 3 предмета  из  области  менаџмента  и  других  научних  дисциплина  чији  је  предмет унапређење трговине.

  Предност  ће  имати  студенти  који  су  уписани  на  акредитовани  студијски програм/модул менаџмента или трговине.

  Члан 2.

  Критеријуми за утврђивање редоследа су:

  1)    просечна  оцена  свих  положених  испита  из  претходних  година  студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

  2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

  Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

  Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија или сличног облика давања из буџета Републике Србије (изузев кредита) или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:

  1. Пријава (Образац   преузети   у   PDF   формату   са   интернет   странице Универзитета    у    Београду,    у    делу          „Стипендије    и    конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  1. Уверење факултета  о  уписаном  зимском  семестру  одговарајуће  године студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац   преузети   у   PDF   формату   са   интернет   странице Универзитета    у    Београду,    у    делу          „Стипендије    и    конкурси“,http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  1. Два примерка  својеручно  потписаног  уговора  о  студентској  стипендији  (Уговор  преузети  у  PDF  формату  са  интернет  странице  Универзитета  у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“) и
  2. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне  карте (без чипа).

  Поднета конкурсна документа се не враћају.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 6. децембра 2022. до 16. јануара 2023. године.

  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

  Члан 7.

  Додатне  информације  заинтересовани  кандидати  могу  добити  у  Сектору  за инвестиције  и  управљање  имовином  Универзитета  и  универзитетских  задужбина  и фондација, на телефон:   (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку  на  интернет  страници  Универзитета  у  Београду,  у  делу „Стипендије  и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

  Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

  Одбор  може  донети  одлуку  о  додели  мањег  или  већег  броја  стипендија  у зависности од расположивих средстава у тренутку доношења одлуке.

  Члан 9.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

  Образац Пријаве за конкурс можете преузети ОВДЕ.

  Образац Уверења за конкурс можете преузети ОВДЕ.

  Образац уговора о стипендирању можете преузети ОВДЕ.

   

  ПРЕДСЕДНИК

  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

  др Данијела Максимовић-Иванић,
              научни саветник

  Обавештење о расписивању Конкурса Фондације „Привредник“ о додели стипендија

  Српско привредно друштво Фондација „Привредник“ расписује Конкурс за пријем нове генерације питомаца и штићеника  у школској 2022/2023. години.

  Конкурс је отворен у периоду од 12. септембра до 20. октобра 2022. године.

  Право учешћа имају студенти чија је просечна оцена најмање 9.00, а који су слабијег материјалног стања. Молимо Вас да на одговарајући начин обавестите све студенте.

  Детаљне информације се налазе у Конкурсу који је послат у прилогу.

  За сва питања и нејасноће контактирајте ме на имејл – адресу fondacija1993@gmail.com

  Линк конкурса: http://fondprivrednik.org.rs/konkurs-za-2022-2023-godinu/

  Више информација о условима и потребној документацији могу се преузети ОВДЕ.

  Пријавни лист за Конкурс за 2022/2023. годину преузети ОВДЕ.

  Упитник за Конкурс за 2022/2023. годину преузети ОВДЕ.