+

Лицитације

  14.01.2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.01.2019. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 1 [word]
  Образац понуде за лагер 1 [word]
  Уговор за лагер 1 [word]


  Јавни позив лагер 2 [word]
  Образац понуде за лагер 2 [word]
  Уговор за лагер 2 [word]


  Јавни позив лагер 3 [word]
  Образац понуде за лагер 3 [word]
  Уговор за лагер 3 [word]


  02.01.2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 10.01.2019. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 1 [word]
  Образац понуде за лагер 1 [word]
  Уговор за лагер 1 [word]


  Јавни позив лагер 2 [word]
  Образац понуде за лагер 2 [word]
  Уговор за лагер 2 [word]


  Јавни позив лагер 3 [word]
  Образац понуде за лагер 3 [word]
  Уговор за лагер 3 [word]


  13.04.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.04.2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 19 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 19 [pdf][word]
  Уговор за лагер 19 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 20 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 20 [pdf][word]
  Уговор за лагер 20 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 21 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 21 [pdf][word]
  Уговор за лагер 21 [pdf][word]


  20.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.03.2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 16 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 16 [pdf][word]
  Уговор за лагер 16 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 17 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 17 [pdf][word]
  Уговор за лагер 17 [pdf][word]


  24.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 03.03.2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 11 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 11 [pdf][word]
  Уговор за лагер 11 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 12 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 12 [pdf][word]
  Уговор за лагер 12 [pdf][word]


  22.02.2017 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

  VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  произведена 2008. године,  бензински мотор радне запремине  1690 cm³,  снаге 59.5 kw, са уграђеним плинским уређајем, регистрована до 12. децембра 2017. године,  по почетној цени од  350.000, 00 динара.

  Право учешћа имају  физичка и правна лица.

  Возило заинтересовани могу разгледати од 08,30 до 12,30 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 23.фебруара до 02. марта 2017.год.

  Лицитација ће се обавити дана 03. марта 2017. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
  Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

  Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
  Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

  Контакт: 011/3053-923, 064/8764-727 Зоран Пауновић и 064/8764-713 Бранислав Миладиновић.

  12.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 9 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 9 [pdf][word]
  Уговор за лагер 9 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 10 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 10 [pdf][word]
  Уговор за лагер 10 [pdf][word]


  06.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 14.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 7 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 7 [pdf][word]
  Уговор за лагер 7 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 8 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 8 [pdf][word]
  Уговор за лагер 8 [pdf][word]


  27.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 08.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 5 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 5 [pdf][word]
  Уговор за лагер 5 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 6 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 6 [pdf][word]
  Уговор за лагер 6 [pdf][word]


  23.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
  ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 01.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

  Јавни позив лагер 3 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 3 [pdf][word]
  Уговор за лагер 3 [pdf][word]


  Јавни позив лагер 4 [pdf][word]
  Образац понуде за лагер 4 [pdf][word]
  Уговор за лагер 4 [pdf][word]


  19.01.2017 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО:

  VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  произведена 2008. године,  бензински мотор радне запремине  1690 cm³,  снаге 59.5 kw, са уграђеним плинским уређајем, регистрована до 12. децембра 2017. године,  по почетној цени од  370.000, 00 динара.

  Право учешћа имају  физичка и правна лица.
  Возило заинтересовани могу разгледати од 08,30 до 12,30 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 23.01. до 27.01. 2017.год.

  Лицитација ће се обавити дана 30.01.2017. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
  Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

  Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
  Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

  Контакт: 011/3053-923, 064/8764-727 Зоран Пауновић и 064/8764-713 Бранислав Миладиновић.