+

Konkursi i stipendije

  NAGRADNI KONKURS ZA STUDENTE PEJZAŽNE ARHITEKTURE

  Gradska opština Vračar u saradnji sa Katedrom za planirenje i projektovanje u PA raspisala je nagradni konkurs za studente pejzažne arhitekture Šumarskog fakulteta.

  Mogu učestvovati aktuelni studenti III i IV godine i MASTER studenti pejzažne arhitekture. Učesnici mogu biti pojedinci ili grupe od 2 studenta.

  Konkurs se odnosi na izradu projekta uređenja prostora urbanog džepa u Makenzijevoj br. 81 na Vračaru.

  Konkursom će biti nagrađena tri najbolja rešenja.
  Prva nagrada: 120.000,00 dinara
  Druga nagrada: 80.000,00 dinara
  Treća nagrada: 50.000,00 dinara

  Detaljnije informacije o konkursu, projektnom zadatku i podlogama su u prilozima:

  1. RASPIS KONKURSA, PROJEKTNI ZADATAK I UPUTSTVA
  2. KTP PODLOGA (PDF)
  3. KTP PODLOGA (DWG)


  IAESTE – stručna praksa u inostranstvu u toku 2020. godine – KONKURS ZA STUDENTE UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2020. godine.

  Više detalja, odnosno uslove konkursa i „on-line“ prijavu  možete pronaći na sajtu: www.iaeste.ac.rs

  Konkurs traje do 27.12.2019. godine.

  NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.


  Konkurs British Scholarship Trust (BST) za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

  British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije – magistarske ili doktorske studije

  Konkurs za školsku 2020-2021 godinu je za one studente koji žele da provedu od 1 do 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.

  Detaljna imformacija o stipendijama i uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org

  AmChamps 2020 – Mladi lideri promena

  Objavljen je konkurs za sedmu generaciju programa AmChamps – Mladi lideri promena, koji je pokrenula Američka privredna komora u Srbiji. Program je namenjen profesionalnom usavršavanju studenata, kroz sinergiju akademskog i korporativnog sektora.

  Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

  Poziv za podnošenje prijava za Erasmus + mobilnost za 2020. godinu

  Poštovane koleginice i kolege,

  Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Beogradu otvorio poziv za podnošenje prijava za saradnju u okviru Ključnih akcija 103 i 107 Erasmus+ progama mobilnosti studenata i osoblja za 2020. godinu.
  – Erasmus + akcija KA 103 (saradnja sa programskim zemljama tj. zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska); odnosi se isključivo na odlaznu mobilnost (outgoing mobility), a
  – Erasmus + akcija KA107 sa institucijama iz partnerskih zemalja (zemlje iz regiona i drugih delova sveta); prijava obuhvata odlaznu i dolaznu mobilnost (incoming and outgoing mobility).
  Fakulteti prijave za projekte mobilnosti podnose isključivo elektronskim putem, preko MobiOn platforme i sa zvaničnog naloga ESPB koordinatora.
  Rok za podnošenje prijava Rektoratu ističe 8. januara 2020. godine u 13 časova.
  Molimo Vas da svoje prijave dostavite ESPB koordinatoru fakulteta, Katarini Lazić, u formularima koji su u prilogu mejla, na adresu katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

  Rok za dostavljanje formulara koordinatoru je 20. decembar 2019. godine.

  Poželjno je da predloženi partneri za saradnju budu visokoškolske institucije sa kojima već postoje čvrsti kontakti na osnovu prethodne uspešne saradnje u okviru mobilnosti ili zajedničkih projekata.
  Ukupan broj dobijenih mobilnosti biće poznat nakon objavljivanja rezultata konkursa od strane Nacionalne Erazmus kancelarije.

  Prijavne formulare i pregled partnerskih institucija Univerziteta u Beogradu možete preuzeti ovde:

  Prijavni formular KA103 (2020) [word doc]

  Prijavni formular KA107 (2020) [word doc]

  Budžetske koverte KA107 [PowerPoint]

  Konkurs za dodelu stipendije zadužbine LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ za školsku 2019/2020 godinu

  Beograd, 01.11.2019. godine
  03-04 Broj: 67-4465/1-19
  MP

  Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012. godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 01.11.2019. godine, doneo je sledeću:

  O D L U K U
  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
  STIPENDIJE ZADUŽBINE LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
  ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentu Univerziteta u Beogradu, za školsku 2019/2020 godinu.
  Na Konkurs se može prijaviti student osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2019/2020 godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

  Član 2.

  Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
  1) redovno upisivanje školske godine i
  2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50.

  Član 3.

  Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

  Član 4.

  Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 6.000,00 dinara.

  Član 5.

  Potrebna dokumentacija:
  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

  Član 6.

  Rok za podnošenje prijava je od 5. novembra do 5. decembra 2019. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

  Član 7.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 8.

  Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
  Ukoliko su dva ili više kandidata redovno upisala školsku godinu i imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
  Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

  Član 9.

  Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  PREDSEDNIK
  ODBORA ZADUŽBINE
  Prof. dr Ljubodrag Savić

  Obrazac Prijave za stipendiju možete preuzeti OVDE.

   

  Produžen je rok za podnošenje EU projekta WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design)

  Obaveštenje:

  Produžen je rok za podnošenje projekta EU – WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design) do 15.11.2019.

  Više informacija o projektu je dostupno na https://www.worthproject.eu/

  https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/

  Prezentacija projekta WORTH je održana 07.10.2019. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.


  Promociji projekta  prisustvovali su:
  Dekan Šumarskog fakulteta Prof. dr Ratko Ristić,
  Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu Prof. dr Nenad Zrnić,
  Korina Molla, International WORTH Partnership Project Technician i
  Prof. dr Biljana Jović https://www.worthproject.eu/worth-ambassador-interview-biljana-jovic/

  Stipendije ITO fondacije za 2020/21. godinu

  Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2020/21. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započne od proleća ili jeseni 2020. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

  * Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (“to some degree“) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

  Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

  Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji dostupni su ovde:

  Study Proposal(A4).doc
  Application Form2020(A4).docx
  Uputstvo za prijavu studenata.pdf

  kao i na sajtu Univerziteta u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php).

  Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 25. septembar 2019. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.

  Za sva dodatana pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

  Ljubica Dimitrijević
  Sektor za međuuniverzitetsku i
  međunarodnu saradnju
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 1
  11000 Beograd, Srbija
  Tel. 011/3207455
  www.bg.ac.rs

  Konkurs za stipendije Nemačke fondacije za životnu sredinu

  Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) je objavila konkurs za stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 meseci u organizacijama u Nemačkoj (univerziteti, instituti, ministarstva, nevladine organizacije).

  Stipendijama se podržava najširi spektar struka, uz uslov da je predlog projekta u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena ili obnovljivih izvora energije. Ciljna grupa su mladi istraživači – master diplomci (uz uslov da je diploma stečena u poslednje tri godine ili master studenti pri kraju studija) ili studenti doktorskih studija, građani Srbije, sa znanjem engleskog/nemačkog jezika.

  Dokumenta potrebna za online prijavu na konkurs su: biografija, predlog projekta (do 3 strane sa opisom problema, metodologijom rada i očekivanim rezultatima), kopije diploma, pismo preporuke od univerzitetskog profesora, sertifikat ili potvrda o znanju nemačkog i engleskog jezika.

  Rok za prijavu je 01.08.2019, a početak stipendije je 01.02.2020. godine.

  Više informacija na:
  https://www.dbu.de/2910.html
  https://www.dbu.de/2909.html

  Kontakt osoba:
  dr Ana M. Petrović
  Koordinator DBU programa stipendija za Srbiju i Mreže DBU stipendista Srbije
  https://www.facebook.com/MrezaDBUStipendistaSrbije/
  e-mail adresa: borisavljevic.ana@gmail.com