+

Увид јавности завршних радова

Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у Београду

Докторске дисертације

Докторска дисертација MSc Милицe Марчетe

Докторска дисертација Mр Мирјане Станишић

Докторска дисертација MSc Марка Казимировића

Мастер радови

Мастер рад дипл.инж. Крстине Стојановић

Мастер рад дипл.инж. Јелене Бошковић