+

Uvid javnosti završnih radova

Uvid javnosti u doktorske disertacije pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu

Doktorske disertacije

Doktorska disertacija MSc Aleksandra Popovića

Doktorska disertacija mr Milijane Cvejić

Doktorska disertacija dipl.inž. Slavice Antonić

Doktorska disertacija MSc Nikole Šušića

Doktorska disertacija MSc Nataše Veličković

Doktorska disertacija MSc Milice Marčete

Doktorska disertacija Mr Mirjane Stanišić

Master radovi

Master rad dipl.inž. Katarine Gađanski