+

Objavljeni prvi rezultati nacionalnog izveštaja u okviru projekta Šume u rukama žena

30/03/21

U okviru projekta “Šume u rukama žena”, pripremljen je nacionalni izveštaj za Srbiju. Deo reziltata izveštaja se odnosi na Šumarski fakultet, studije i karijerne mogućnosti.

Prema ovim rezultatima, na sva 4 odseka Šumarskog fakulteta, na poslovima istraživanja i razvoja je angažovano 198 zaposlenih, od kojih su 118 (59,6%) žene.

U prethodnih 10 godina, osnovne studije na Odseku za šumarstvo, završilo je 399 studenata, od kojih su 82 žene. Master studije je završilo 273 studenta, od kojih su 73 žene, a doktorske 22 studenta, od kojih je 6 žena.

Više informacija je dostupno OVDE.