+

Centri i laboratorije

LABORATORIJA ZA FITOPATOLOGIJU

Laboratorija ima ulogu da omogući studentima uvid u metode i tehnike rada iz oblasti fitopatologije, ali i da se u njoj obavljaju različite analize iz oblasti za koje je zadužena Katedra zaštite šuma, pre svega bolesti drveća i proučavanja mikološkog kompleksa šumskih ekosistema. U laboratoriji je moguće izvršiti izolaciju gljivičnih i bakterijskih organizama, a zatim različitim morfološkim, molekularnim i mikroskopskim metodama izvršiti identifikaciju organizama koji pričinjavaju štete na šumskom drveću. Ukoliko imate problema sa vašim drvećem, slobodno nas pozovite.
Rukovodilac laboratorije je dr Nenad Keča, redovni profesor. Laborant je dipl. inž. Snežana Mudrinić.
Laboratorija se nalazi na drugom spratu Šumarskog fakulteta, br. 104.

LABORATORIJA ZA ENTOMOLOGIJU

Entomološka laboratorija namenjena je za edukaciju studenata iz oblasti zaštite šuma od štetnih insekata i obavljanje neophodnih analiza za potrebe rešavanja postojećih problema u šumarskoj praksi. U okviru Laboratorije održava se praktična nastava na osnovnim, master i doktorskim studijama kao i stručna i istraživačka delatnost vezana za realizaciju projekata. Laboratorija raspolaže bogatom zbirkom insekata i neophodnom opremom za gajenje, preparovanje i determinaciju insekata.
Rukovodilac laboratorije je dr Čedomir Marković, redovni profesor. Laborant je dipl. inž. Petar Vujičić.
Laboratorija se nalazi na drugom spratu Šumarskog fakulteta, br. 102.