+

Центри и лабораторије

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИТОПАТОЛОГИЈУ

Лабораторија има улогу да омогући студентима увид у методе и технике рада из области фитопатологије, али и да се у њој обављају различите анализе из области за које је задужена Катедра заштите шума, пре свега болести дрвећа и проучавања миколошког комплекса шумских екосистема. У лабораторији је могуће извршити изолацију гљивичних и бактеријских организама, а затим различитим морфолошким, молекуларним и микроскопским методама извршити идентификацију организама који причињавају штете на шумском дрвећу. Уколико имате проблема са вашим дрвећем, слободно нас позовите.
Руководилац лабораторије је др Ненад Кеча, редовни професор. Лаборант је дипл. инж. Снежана Мудринић.
Лабораторија се налази на другом спрату Шумарског факултета, бр. 104.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНТОМОЛОГИЈУ

Ентомолошка лабораторија намењена је за едукацију студената из области заштите шума од штетних инсеката и обављање неопходних анализа за потребе решавања постојећих проблема у шумарској пракси. У оквиру Лабораторије одржава се практична настава на основним, мастер и докторским студијама као и стручна и истраживачка делатност везана за реализацију пројеката. Лабораторија располаже богатом збирком инсеката и неопходном опремом за гајење, препаровање и детерминацију инсеката.
Руководилац лабораторије је др Чедомир Марковић, редовни професор. Лаборант је дипл. инж. Петар Вујичић.
Лабораторија се налази на другом спрату Шумарског факултета, бр. 102.

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ШУМСКИХ ПОЖАРА

Центар за истраживање шумских пожара бави се проучавањем: фактора који утичу на појаву шумских пожара, раном детекцијом, мапирањем ризика али и последицама шумских пожара. У оквиру Центра је реализовано више научно истраживачких пројеката који се односе на прогнозирање опасности појаве шумских пожара и њихову рану детекцију. Поред стандардних метода попут логистичке регресије за прогнозирање опасности појаве шумских пожара примењују се и савремене методе из области машинског учења и вештачке интелигенције. Руководилац Центра је др Слободан Милановић, ванредни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду. Центар се налази на другом спрату Шумарског факултета у соби бр. 99.