+

Пројекти катедре

 • „Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Републике Србије“ (2019-2020). Руководилац пројекта др Слободан Милановић
 • „Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Источне Србије – подршка изради планова газдовања шумама“ (2018). Руководилац пројекта др Слободан Милановић
 • „Мониторинг сушења шума са посебним освртом на последице ледолома у ПП Стара планина (зајечарски округ)”. Јавно предузеће Србијашуме (2017-2019). Руководилац пројекта др Драган Караџић
 • „Мониторинг сушења шума у Парку природе Голија“ (2017). Руководилац пројекта др Драган Караџић
 • „Унапређење система за заштиту шума од пожара у Републици Србији“ (2017). Руководилац пројекта др Слободан Милановић
 • „Pest Organisms Threatening Europe – POnTE” SEP-210177514. Horizon 2020. Contract no. 635646 (2015-2019). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Фитопатолошки елементи сушења шума цера и лужњака на продручју Војводине ‒ последице екстремне суше из 2012. године”. Покрајински секретаријат за Пољопривреду (2015). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Проучавање узрочника пропадања кореновог система у лишћарским шумама Србије”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2013). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Ектомикоризација садница у расадничкој производњу у шумарству у Црној Гори”. Министарство науке Црне Горе (2012‒2015). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Улога патогена у пропадању храстових шума на подручју ЈП ‘Војводинашуме’”. Јавно предузеће Војводинашуме (2012‒2015). Руководилац пројекта др Драган Караџић.
 • „Проучавање узрока болести коре букве у природним и изданачким шумама букве у Србији”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2012‒2013). Руководилац пројекта др Драган Караџић.
 • „Проучавање фауне и значаја сипаца Србије” Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије (2012). Руководилац пројекта др Чедомир Марковић.
 • „Проучавање екологије и штета од Heterobasidion annosum с.л. и Armillaria врста у четинарским шумама у Србији”. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије (2012). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Diversity of invading Phytophthora spp. plant” Greece, FYR Macedonia and Serbia). FP7 – SEE-ERA.Net Plus Join Project ERA 138/1 (2011‒13). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Примена савремених сазнања из области шумарске ентомологије, расадничарства и пошумљавања у заштити шума, производњи шумског садног материјала и пошумљавању“ Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије. Руководилац пројекта др Чедомир Марковић.
 • „Проучавање узрочника болести у четинарским културама у Србији”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2011‒2012). Руководилац пројекта др Драган Караџић.
 • „Појава и улога Phytophthora врста у пропадању храстових шума у Србији”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2010‒2011). Руководилац пројекта др Ненад Кеча.
 • „Проучавање биоекологије најзначајнијих паразитних гљива Mycosphaerella pini Erostrup apud Munk и Sphaeropsis sapinea Dyco and Sutton у културама црног и белог бора у Србији и могућности њихове контроле”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2009‒2010). Руководилац пројекта др Драган Караџић.
 • Праћење бројности поткорњака Ипс тyпограпхус (Л.) и Пyтхиогенес цхалцограпхус (Л.) постављањем мреже феромонских клопки. Јавно предузеће „Национални парк Копаоник”. Руководилац пројекта др Чедомир Марковић.