+

Зоран Никић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 903
Е-маил: zoran.nikic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 2
Консултације: среда, 13‒14.30 часова

Образовање:

 • Основне студије на Универзитету у Београду, Рударско-геолошки факултет. Стекао 1981. године назив: дипломирани ижењер геологије.
 • Последипломске студије на Универзитету у Београду, Рударско-геолошки факултет. Стекао 1992. године академски назив: магистар геолошких наука, научна област хидрогеологија.
 • Академске докторске студије на Универзитету у Београду, Рударско-геолошки факултет. Стекао 2001. године научни степен: доктор техничких наука, област геологија.

Усавршавање:

 • Семинар: „Методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници”. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, смер Геотехника и геофизика (1987).
 • Семинар: „European Community Legislation on Environmental Protection” (Законска регулатива ЕУ у области заштите животне средине) у организацији European Center for Peace and Development of the University for Peace 3 Established by the United Nations (Европски центар за мир и развој – ECPD, Универзитета за мир Уједињених нација) (2003).
 • Семинар: „Дијалог ЕУ и Србије о примењеној екологији”. UNECO ‒ Унија еколога Србије и RTC – Екоремедијацијски технолошки центар, Словенија (2011).

Поседује лиценце:

 • Oдговорни извођач радова на изради хидрогеолошких подлога (лиценца 492;
 • Oдговорни пројектант хидрогеолошких подлога и објеката (лиценца 392).

Радно искуство:

 • Oд фебруара 1982. године у ПИРО „КОСОВОПРОЈЕКТ”, Завод за геотехнику, затим Републички хидрометеоролошки завод Србије и Д.П. „ГЕОЗАВОД” до новембра 1998. године, када прелази на Шумарски факултет.

Област истраживања:

Геологија, хидрогеологија, геоморфологија. Интеракција земљишта и подземних вода фреатске издани. Квалитет вода вештачких водакумулација. Заштита и коришћење подземних вода у области наводњавања, одводњавања и водоснабдевања. Анализа руптурног склопа, енергије рељефа и геоморфолошких процеса. Геолошка истраживања за потребе изградње депонија, брана, површинских и подземних водоакумулација.

Ужа научна област

Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

 •  Nikić Z., Srećković-Batoćanin D., Burazer M., Ristić R., Papić P., Nikolić V. 2013: A conceptual model of mildly alkaline water discharging from the Zlatibor ultramafic massif, western Serbia. Hydrogeology Journal, Vol. 21. No.5. Springer-Verlag. Pp. 1147-1163. (ISSN 1431-2174. DOI 10.1007/s10040-013-0983-2).

http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10040-013-0983-2

 • Dokmanović P., Nikić Z., Krunić O., Petrović B. 2012: Water management failure under complex hydrogeological conditions in the Kolubara district, Serbia. Hydrogeology Journal. Volume 20, No 6. Pp. 1169-1175. Springer. (ISSN 1431-2174; DOI: 10.1007/s10040-012-0856-0). http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10040-012-0856-0
 • Ristić R., Kašanin-Grubin M., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N. 2012: Land degradation at the Stara planina ski resort. Environmental Management. Vol.49. No 3. Pp. 580-592. (DOI:10.1007/s00267-012-9812-y; ISSN 0364-152X).

http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-012-9812-y

 • Никић З., Летић Љ., Николић В., Филиповић В. 2010: Поступак прорачуна режима нивоа подземних вода на станишту храста лужњака у равном Срему. Гласник шумарског факултета, бр. 101, стр. 125-138. (DOI: 10.2298/GSF1001125N; ISSN 0353-4537).

http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/101/08.pdf

 • Nikić Z., Radonja P. 2009: Modeling the influence of hydogeological parameters on low flow in hilly and mountainous regions of Serbia. Hydrlogical Sciences Journal (Journal des Sciences Hydrologiques). Vol. 54. No 3. Pp. 484-496. (DOI: 10.1623/hysj.54.3.484; ISSN 0262-6667).

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=Z2fdfEIZQqoopaVWdTW&UT=WOS%3A000267265600006&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknow

 • Kovačević J., Nikić Z., Papić P. 2009: Genetic model of uranium mineralization in the Permo-Triassic sedimentary rocks of the Stara planina Eastern Serbia. Sedimentary Geology. No 219. Pp. 252-261. (DOI: 10.1016/j.sedgeo.2009.05.015; ISSN 0037-0738).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073809001353

 • Nikić Z., Kovačević J., Papić P. 2008: Uranium minerals of Bukulja mountain controls on storage reservoir water. Book Chapter in book: Uranium, Mining and Hydrogeology. Editors: Prof.dr Broder J. Merkel, Andrea Hasche-Berger. Publisher: Springer – Verlag Berlin Heidelberg. Pp. 645-652. (ISBN 978-3-540-87745-5).

http://www.springer.com/us/book/9783540877455#

 • Nikić Z., Kovačević J., Papić P. 2008: Uranium in the groundwater of Permo-Triassic aquifers of the Visok region, Stara Planina, Eastern Serbia. Water Air and Soil Pollution. No 192, 1-4. july 2008. Pp. 47-58. (doi:10.1007/s11270-008-9633-z; ISSN 0049-6979).

http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-008-9633-z

 • Nikić Z., Vidović M. 2007: Hydrogeological conditions and quality of ground waters in northern Banat, Pannonian basin. Journal: Environmental Geology – international journal of geosciences, Vol. 52, No 6, pp. 1075-1084, Springer-Verlag. (DOI:10.1007/s00254-006-0547-z; issn 0943-0105). http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs00254-006-0547-z
 • Nikić Z., Kovačević J., Radošević B. 2006: Changes in discharged water quality from abandoneo uranium mines near Kalna. Book Chapter in book: Uranium in the Environment Mining Impact and Consequences. Editors: B. J. Merkel, A. Hasche-Berger. Publisher: Springer Berlin Heidelberg. Pp. 765-772. (DOI: 10.1007/3-540-28367-6_78 ; ISBN 3-540-43927-7).

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Nikic%20Zoran%20N&samoar=&offset=1#.WCda7GuIMYQ