+

05.05.2018 Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 09/2018: – Реконструкција шумског пута „Поток бреза – Краку реу“, L=0,94 km у Наставној бази „Мајданпечка Домена“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

04/05/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Обавештење о продужењу рока [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]

Обавештење о закљученом уговору 01-1871/10 од 29.11.2018.године [pdf]